● Сортове и регион

Сортове и регион

С цел осигуряването на суровина за качествени вина, ние се консултирахме с български експерти по лозарство както и с италиански специалисти в областта на лозовия посадъчен материал.

Подбраните за засаждане сортове са съобразени със специфичните климатични условия и почвен състав в масивите на „Гулбанис”. Всички лози са внос от Италия. Грижите и брането на лозите се извършват на ръка, за да се гарантира качеството на вината.

Сортове, засадени лози

 

Каберне Фран

Каберне Совиньон (разновидности)

Те растат под непрестанното наблюдение и грижи на екип от консултанти, агрономи и опитни работници.

Мускат Бианко

Шардоне

Гевюрцтраминер

Каберне Карменере

Марселан

Мерло

Сира